Wybory Parlamentarne 2015: Edukacja i szkolnictwo (zestawienie poglądów)

Wielkimi krokami zbliżają się Wybory Parlamentarne 2015. Wiele miejsca w przedwyborczych dyskusjach zajmują tematy związane z edukacją i szkolnictwem: likwidacja gimnazjów, sześciolatki w szkołach, przyszłość Karty Nauczyciela oraz podwyżki dla pracowników oświaty. Co sądzą na ten temat konkretne ugrupowania polityczne? Specjalnie dla Was przygotowaliśmy odpowiednie zestawienie!

Prawo i Sprawiedliwość

Gimnazja według PiS
PiS planuje całkowitą likwidację gimnazjów i profilowania w liceach ogólnokształcących oraz wprowadzenie czteroletniego nauczania początkowego. Głównym celem zmian jest powrót do modelu czteroletniego liceum oraz przywrócenie tzw. edukacji powszechnej.

Sześciolatki w szkołach według PiS
Jeśli rodzice dziecka sześcioletniego, po konsultacji z psychologami, uznają, że dziecko jest już wystarczająco dojrzałe, to mogą posłać je do szkoły w wieku sześciu lat. Jeśli jednak rodzice uznają, że jest to za wcześnie, to dziecko rozpocznie naukę w normalnym trybie, w wieku siedmiu lat.

Karta nauczyciela według PiS
Prawo i Sprawiedliwość nie będzie odbierać nauczycielom ich przywilejów zapisanych w Karcie Nauczyciela, ani dokonywać jakichkolwiek reform w tej kwestii. Dialog ze środowiskiem nauczycielskim na temat przyszłości Karty Nauczyciela możliwy jest dopiero, gdy poziom uposażeń nauczycielskich wyraźnie wzrośnie.

Podwyżki dla nauczycieli według PiS
PiS zapowiada także program znacznych podwyżek i dodatków dla nauczycieli – ich wysokość uzależnia jednak od możliwości budżetu.

Platforma Obywatelska

Gimnazja według PO
Platforma Obywatelska nie planuje żadnych, rewolucyjnych zmian w systemie edukacyjnym. Szkoły gimnazjalne nie zostaną zatem zlikwidowane. Większy nacisk ma zostać jednak położony na wyposażenie szkół i unowocześnienie samego procesu dydaktycznego.

Sześciolatki w szkołach według PO
Obowiązek szkolny dla sześciolatków i obowiązek przedszkolny dla pięciolatków nie zostaną zniesione. Drobnym poprawkom ma ulec jednak zapis dotyczących odraczania obowiązku szkolnego, ograniczenie liczby uczniów w klasach I-III oraz możliwość zatrudniania asystenta nauczyciela.

Karta nauczyciela według PO
Karta Nauczyciela wymaga znaczącego unowocześnienia i dostosowania jej zapisów do aktualnej sytuacji w systemie edukacji w Polsce. Ma się to jednak odbywać w porozumienie z przedstawicielami środowiska nauczycielskiego.

Podwyżki dla nauczycieli według PO
Platforma Obywatelska nie zakłada obecnie możliwości podniesienia uposażeń nauczycielskich.

Zjednoczona Lewica

Gimnazja według ZL
Powrót do ośmioklasowej szkoły podstawowej oraz czteroklasowego liceum. Zjednoczona Lewica uważa gimnazja za jeden z najbardziej nieudanych eksperymentów w polskim systemie oświaty. Takie same cele edukacyjne można było bowiem osiągnąć, dokonując odpowiedniej reformy podstawy programowej.

Sześciolatki w szkołach według ZL
O posłaniu dziecka do szkoły powinny decydować fakultatywne konsultacje psychologiczne. Szkoły i program nauczania powinny być jednak lepiej dostosowane do diametralnie odmiennych potrzeb sześciolatków i oczekiwań ich rodziców.

Karta nauczyciela według ZL
Karta Nauczyciela jest gwarantem zapewnienia bezpłatnej oświaty w Polsce. Zjednoczona Lewica opowiada się za utrzymaniem wszystkich zapisów zawartych w Karcie Nauczyciela, a ewentualne zmiany w przyszłości uzależnia od szerokich konsultacji ze związkami zawodowymi i środowiskiem nauczycielskim.

Podwyżki dla nauczycieli według ZL
Zjednoczona Lewica zamierza podnieść uposażenie pracowników sektora oświaty i nauczycieli. Nie ujawniono jednak szczegółowych danych na temat wysokości podwyżek.

Polskie Stronnictwo Ludowe

Gimnazja według PSL
Polskie Stronnictwo Ludowe, podobnie jak Platforma Obywatelska, nie zakłada możliwości likwidacji gimnazjów i przywrócenia ośmioklasowej szkoły podstawowej oraz czteroklasowego liceum.

Sześciolatki w szkołach według PSL
Obowiązek szkolny dla sześciolatków i obowiązek przedszkolny dla pięciolatków nie zostaną zniesione.

Karta nauczyciela według PSL
Polskie Stronnictwo Ludowe chce wprowadzić zmiany w Karcie Nauczyciela, które będą premiować najlepszych nauczycieli za ich osiągnięcia, a nie za staż pracy. Sprawą otwartą jest również wprowadzenie kolejnego stopnia do awansu zawodowego nauczyciela oraz ograniczenie płatnych urlopów na poratowanie zdrowia.

Podwyżki dla nauczycieli według PSL
Polskie Stronnictwo Ludowe uzależnia przyznanie podwyżek nauczycielom od aktualnej sytuacji ekonomicznej kraju i możliwości budżetowych. Przedstawiciele partii uważają, że konieczny jest wzrost pensji zasadniczych wśród pracowników oświaty połączony z unowocześnieniem Karty Nauczyciela.

Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja

Gimnazja według KORWiN
Program partii KORWiN zakłada całkowitą prywatyzację szkolnictwa w Polsce. Likwidacja gimnazjów i ukształtowanie systemu oświaty nie będzie leżała w gestii rządu.

Sześciolatki w szkołach według KORWIN
Program wyborczy partii KORWiN zakłada, że to rodzice będą decydować o tym, czy dziecko rozpocznie edukację szkolną w wieku sześciu lub siedmiu lat.

Karta nauczyciela według KORWiN
Prywatyzacja szkolnictwa bezpośrednio przyczyni się do likwidacji zapisów w Karcie Nauczyciela.

Podwyżki dla nauczycieli według KORWiN
Ewentualne podwyżki oraz dodatki do pensji będą w całości uzależnione od pracodawców i efektywności pracy samych nauczycieli – podobnie jak w pozostałych sektorach gospodarki.

.Nowoczesna

Gimnazja według .Nowoczesnej
Program wyborczy .Nowoczesnej nie zakłada likwidacji gimnazjów. Planowane są jednak duże zmiany w systemie liceów i techników, które muszą być jednak skonsultowane z przedstawicielami oświaty.

Sześciolatki w szkołach według .Nowoczesnej
Program .Nowoczesnej nie zakłada możliwości zniesienia obowiązku posyłania sześciolatków do szkół. Planowane jest jednak wdrożenie przepisów, które będą przenosiły decyzję w tym zakresie na rodziców w tzw. okresie przejściowym.

Karta nauczyciela według .Nowoczesnej
Karta nauczyciela wymaga gruntownych zmian. Należy ją przede wszystkim dostosować do aktualnych realiów panujących na rynku edukacyjnym. Karta nauczyciela w obecnym kształcie pozbawia bowiem kadrę zarządzającą szkołą, narzędzi służących do egzekwowania jakości edukacji.

Podwyżki dla nauczycieli według .Nowoczesnej
Program .Nowoczesnej zakłada wdrożenie realnego systemu motywacyjnego dla nauczycieli, w ramach którego najlepsi pracownicy polskiej oświaty mogliby liczyć na wyższe pensje zasadnicze oraz dodatki za swoje osiągnięcia w procesie dydaktyki.

About The Author

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top