Uczniowie „robią co chcą” – fińska szkoła

Dzieciaki czytają książkę idąc po ruchomej bieżni, włażą na wysokie szafki, gadają ze sobą, łażą po całej klasie. Zobacz jak pracuje Jukka Sinnemäki, nauczyciel w fińskim prywatnym liceum Jyväskylä Christian School i finalista Global Teacher Prize z 2018 roku.

Film pokazujący szkołę średnią Jyväskylä Christian School odnotowuje miliony odtworzeń w Internecie. To prywatne liceum w środkowej Finlandii, w miejscowości Jyväskylä położonej 268 km na północ od Helsinek, – Na filmie zobaczysz jak wyglądają noje metody nauczania i filozofii – wyjaśnia Jukka Sinnemäki, nauczyciel i autor filmiku. W 2019 roku był uznany za jednego z 50 najlepszych na świecie nauczycieli Global Teacher Prize.

Jak tłumaczy Jukka Sinnemäki, film miał pokazać, że nauka może odbywać się w różnych formach i środowisku, jeśli dzieci nauczyły się „jak się uczyć” i jeśli przekaże im się im samym odpowiedzialność za naukę .Uczniowie w tej szkole uczą się zarówno w klasach wewnątrz budynku i na zewnątrz, w otoczeniu szkoły. Na filmie widzimy m.in zajęcia z czytania i literatury fińskiej oraz matematyki.

Podczas zajęć z języka ojczystego uczeń zajmuje dowolną pozycję w klasie. Ma szansę także na wypicie herbaty i wybór odpowiedniego miejsca na spokojne czytanie. Klasa wygląda trochę jak mała sala gimnastyczna albo siłownia – mnóstwo w niej hamaków, drabinek,, materacy. Są nawet kółka do podciągania się, ruchome bieżnie i inne sprzęty do ćwiczeń fizycznych. Uczniowie siedzą także i czytają na wysokich szafkach na przybory szkolne. Takie działania mają zahamować spadek czytelnictwa we współczesnym świecie, co ma wpływ na niższą koncentrację dzieci i młodzieży oraz cierpliwość, a także na spadek umiejętności poznawczych. -Jukka Sinnemäk twierdzi, że po godzinie czytania tygodniowo w takich warunkach uczniowie zaczynają sami czytać więcej. – Nie jestem ekspertem, aby powiedzieć, która pozycja jest najlepsza do czytania – mówi. – Ale tak to wygląda, gdy dzieci mają coś do powiedzenia i stały się zmotywowane. Nie twierdzę, że jest to najlepszy sposób, aby zachęcać dzieci do częstszego czytania. Po prostu pokornie chcę zauważyć, że TAK, to naprawdę pomogło – dodaje.

Na zajęciach matematycznych uczniowie także uczestniczą w lekcji w różnych pozycjach. – Wtedy słuchają, robią notatki i zadają pytania nauczycielowi świetne pytania. Podczas wykonywania działań matematycznych uczniowie mogą robić sowie kilka minutowych przerw w zajęciach. To pomaga utrzymać motywację i koncentrację. Podczas 45-minutowej lekcji matematyki większości uczniów wystarczają 2-3 takie krótkie przerwy. Podczas nich kładą się, spacerują, wykonują ćwiczenia fizyczne, rozciągają się. Jeden warunek – nie mogą przeszkadzać innym uczniom.

– Naszym celem jest zbudowanie odważnej, wspierającej się, pełnej wzajemnego zaufania, umiejącej dopasować się, skupionej na pracy wspólnoty,. Tak aby uczniowie mogli się zdrowo i bezpiecznie rozwijać – wyjaśnia w swoim filmie Sinnemäk. Uważa, że bez bezpiecznego rozwoju uczniowie nie są w stanie pokazywać swoich uczuć i emocji. A one właśnie potrzebne są wzbudzenia w dzieciach i młodzieży motywacji wewnętrznej, potrzeby zrównoważonego rozwoju. – Zbyt często zaczynamy rozmowę o samopoczuciu ucznia, kiedy jest już w kiepskim stanie – ubolwewa nauczyciel. Jego zdaniem zwracanie uwagi i uwzględnianie potrzeb uczniów buduje w nich zaufanie do nauczyciela, będące podstawą rozwoju w szkole.- Szacunek nie zależy od osiągnięć ucznia, postępów w nauce. To podstawowe prawo człowieka – mówi fiński pedagog. Uważa, że szkoła powinna skupiać się na wzmacnianiu osobowości i tożsamości dzieci i młodzieży. Traktować je jako integralną część rozwoju uczniów.

Sinnemäk wskazuje też na pozytywne rezultaty łączenia aktywności psychicznej i fizycznej w tym samym czasie. Ponieważ rzeczywistość dzieci szkolnych stymulowana mnóstwem bodźców, zdaniem nauczyciela zastosowanie technik relaksacyjnych pomaga w lepszym przyswajaniu wiedzy i nabywaniu nowych umiejętności.

Wygląd i wyposażenie klasy Sinnemäkego zaprojektowali sami uczniowie.

About The Author

1 thought on “Uczniowie „robią co chcą” – fińska szkoła”

  1. Pingback: Wielka Orkiestra Szkolnej Pomocy – Okiem nauczyciela

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top