Jak promować nauki ścisłe wśród młodzieży?

Podczas debaty, która odbyła się w listopadzie roku 2011, z inicjatywy firmy Bayer, na Politechnice Warszawskiej, zastanawiano się nad najskuteczniejszymi sposobami promowania nauk ścisłych wśród młodzieży. Honorowy patronat nad debatą objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektor Politechniki Warszawskiej.