Jak promować nauki ścisłe wśród młodzieży?

Podczas debaty, która odbyła się w listopadzie roku 2011, z inicjatywy firmy Bayer, na Politechnice Warszawskiej, zastanawiano się nad najskuteczniejszymi sposobami promowania nauk ścisłych wśród młodzieży. Honorowy patronat nad debatą objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektor Politechniki Warszawskiej.

Punktem wyjścia dyskusji przedstawicieli świata nauki, mediów i biznesu były wyniki badań ‘Barometr edukacyjny Bayer’. Wykazały one, iż licealiści wprawdzie uczą się przedmiotów ścisłych, ale nie przepadają za nimi. W badaniach licealiści wskazali na języki obce jako ulubiony przedmiot. – Nauki ścisłe są filarem, na którym opiera się cywilizacja – mówił prof. Robert Hołyst, dyrektor Instytutu Chemii Fizycznej PAN – Jeżeli uczniowie lubią języki obce, to fizyka, matematyka i chemia to są właśnie swego rodzaju języki obce, a naukowcy – to tłumacze, którzy uczą jak z nich korzystać.

Jak przekazać licealistom pasję do nauk ścisłych? Szkoła i dom rodzinny jako miejsce motywacji młodego człowieka oraz nauczyciel, który dzieli się swoim zapałem – na te czynniki zwracali uwagę uczestnicy debaty.

– Najważniejsze są emocje – mówił Marek Golka, nauczyciel fizyki, który wykształcił ponad 100 laureatów olimpiad – To właśnie nauczyciel może rozniecić w młodych ciekawość świata: ukazać piękno nauk ścisłych i dzielić się pasją. Z moich doświadczeń wynika, że młodzi doskonale reagują na takie podejście.

– Dom rodzinny i szkoła to miejsca motywacji uczniów – mówiła dr Stefania Elbanowska-Ciemuchowska z Zakładu Dydaktyki Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego – Wskazujmy powiązanie nauki z życiem i to, do czego można wykorzystać wiedzę w praktyce. Dlatego tak ważne są eksperymenty, doświadczenia, zadania logiczne.

– Dajmy młodym ludziom odnosić sukcesy, niech zbyt wysoki poziom różnego rodzaju konkursów i olimpiad nie niweczy ich nadziei – apelował prof. Władysław Wieczorek, Prorektor Politechniki Warszawskiej – Każda inicjatywa, mająca na celu promowanie nauk ścisłych, jest dla Politechniki Warszawskiej cenna. Bardzo ważna jest również współpraca z biznesem, czego przykładem są programy firmy Bayer.

– Świat biznesu chce kształtować pasje naukowe, dlatego Bayer uruchomi w Warszawie showroom, w którym będziemy organizowali lekcje pokazowe oraz liczne doświadczenia adresowane do młodzieży – zadeklarował Dirk Ehle, Prezes Zarządu Bayer Sp. z o.o. – Promocja nauki w Polsce jest jednym z priorytetów naszych działań odpowiedzialności społecznej.

– Cywilizacja stawia wyzwania związane z procesem starzenia się społeczeństw, zapotrzebowania na nowoczesne leki oraz źródła energii – powiedział prof. Guenter Benz, Corporate Development Innovation Science Relation, Bayer AG – Potrzebujemy doskonale wykształconych innowatorów, a proces ten z natury rzeczy jest długotrwały. Dlatego im wcześniej zaczniemy promować przedmioty ścisłe, tym lepiej.

About The Author

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top