Problematyczna przerwa świąteczna w pracy nauczyciela

„Macie prawo, by nauczyciele zaopiekowali się Waszym dzieckiem podczas przerwy świątecznej” – napisała w liście otwartym do rodziców minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska. Na reakcję środowiska nauczycielskiego nie trzeba było długo czekać.

Najbliższa przerwa świąteczna rozpocznie się już 22 grudnia i potrwa do 31 grudnia. Dla uczniów to czas wolny od szkolnych zajęć, ale często duży problem dla pracujących rodziców, którzy w tym czasie nie mają z kim zostawić swoich pociech. Minister edukacji postanowiła jednak przypomnieć, że dni przerwy świątecznej nie są dla nauczycieli dniami wolnymi od pracy – z wyjątkiem świąt. Pedagodzy powinni zatem pozostawać w dyspozycji dyrektora placówki i w razie potrzeby stawić się na dyżur.

Kwestia formalna: dni 2 i 5 stycznia 2015 r. nie są dniami zimowej przerwy świątecznej. Dyrektor szkoły mógł jednak – w porozumieniu z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim – ustalić te dni jako dodatkowe dni wolne. Wówczas ma obowiązek zorganizować zajęcia opiekuńczo–wychowawcze oraz poinformować rodziców o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach. Nie może jednak dojść do sytuacji, w której placówka nie zorganizuje ani zajęć dydaktycznych, ani zastępczych zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

Minister Joanna Kluzik–Rostkowska zaapelowała również do dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjalnych o przeanalizowanie potrzeb rodziców i zorganizowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w trakcie zimowej przerwy świątecznej dla dzieci, które będą tego Problematyczna przerwa świąteczna w pracy nauczycielawymagały. Kuratorów oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast minister poprosiła natomiast o sprawdzenie czy szkoły dopełniły obowiązku poinformowania rodziców o przysługujących im prawach.

Środowisko nauczycielskie poczuło się jednak oburzone listem minister edukacji. Sławomir Broniarz, Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, twierdzi, że prawo jest nauczycielom dobrze znane i jest przez nich respektowane. Czy jednak wszyscy rodzice byli świadomi swoich praw i obowiązków spoczywających na szkole? Zapewne nie, gdyż wcześniej nikt nawet nie próbował o tym powszechnie informować. Nie należy jednak spodziewać się masowego otwierania wszystkich szkół i sprowadzania wszystkich nauczycieli – wystarczy tylu, żeby zapewnić stosowną opiekę zgłoszonym dzieciom.

Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło nawet specjalny numer telefonu i adres mailowy, pod którym rodzice mogą zgłaszać wszelkie uwagi i wątpliwości dotyczące opieki nad ich dziećmi w okresie przerwy świątecznej.

Oto dane kontaktowe:
nr telefonu +48 (22) 34 74 744
w dni codzienne od 3 grudnia 2014 do 7 stycznia 2015 w godzinach 8.30-15.00
[email protected]

Miłosz Szkudlarski

About The Author

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top