Ocena polskich gimnazjów – znajdź swoją szkołę

Jak ocenić gimnazjum? Na, którym miejscu plasuje się wśród innych polskich placówek? Szkoła niewykorzystanych możliwości czy szkoła sukcesu? W odpowiedzi pomaga CKE.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała trzyletnie wskaźniki EWD dla gimnazjów. Dzięki temu każdą placówkę można sprawdzić pod względem osiąganych wyników egzaminacyjnych oraz pozycji względem innych szkół w kraju.

Metoda EWD (edukacyjnej wartości dodanej) to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania.Wskaźnik dzięki nim otrzymany mówi o tym, jakie wyniki egzaminu gimnazjalnego uzyskali uczniowie w porównaniu do gimnazjów w całej Polsce. Przedstawia je w syntetyczny, graficzny sposób, charakteryzując gimnazja pod względem efektywności nauczania.

W badaniu wartości szkoły należy uwzględniać zarówno wynik egzaminacyjny jak i wskaźnik EWD. Są to miary komplementarne, łącznie dają pełniejszy obraz placówki. Jednoczesne ich uwzględnienie pozwoliło na wyróżnienie 5 głównych typów gimnazjów:

Szkoły neutralne. Gimnazja, w których notujemy zarówno średni w skali kraju poziom wyników egzaminacyjnych, jak i przeciętną efektywność.

Szkoły sukcesu. Gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej efektywności nauczania.

Szkoły wspierające. Gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych, ale wysokiej efektywności.

Szkoły wymagające pomocy. Gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych i niskiej efektywności nauczania.

Szkoły niewykorzystanych możliwości. Gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych oraz niskiej efektywności nauczania.

Publikacja charakterystyk gimnazjów jest działaniem pilotażowy. Przed skorzystaniem z wyszukiwarki, pozwalającej na znalezienie konkretnej szkoły, należy dokładnie zapoznać się z instrukcją wyjaśniającą, w jaki sposób należy odczytywać wykresy. Jeśli jesteś zainteresowany tematem, odwiedź stronę internetową Centralnej Komisji Edukacyjnej.

About The Author

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top