Mirosław Wróblewski: etyka dla każdego ucznia (wywiad)

Wprowadzone przepisy gwarantują, ze każde dziecko w Polsce może teraz uczyć się lekcji etyki w swojej szkole, nawet jeśli byłoby jedynym w kilkutysięcznej społeczności szkolnej. Jeśli tak się nie dzieje, sprawa powinna trafić do Kuratorium lub do Rzecznika Praw Obywatelskich – mówi Mirosław Wróblewski, Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego w Biurze RPO.